Hypnose 4 you    

In de greep van een ongewenst gedrag of dwangmatige gewoonte?
Kies voor hypnose en sla een nieuwe weg in!

lip

Welke vormen van ongewenst gedrag en dwangmatigheden zijn er?

Ongewenst gedrag is gedrag dat als storend wordt ervaren door diegene die het gedrag vertoont of als storend wordt ervaren door mensen in de directe omgeving van diegene die het gedrag vertoont. Het is van belang dat diegene die het ongewenste gedrag vertoont dit zelf ook als ongewenst ervaart en overtuigd is dat het moet veranderen.
Vormen van ongewenst gedrag zijn o.a.: smakken, slurpen, boeren, snurken, knokkelknakken, lipbijten, nagelbijten, velletjes rond nagels trekken, mond en wangbijten en kuchen etc...... Iemand met een dwangstoornis heeft last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn gedachten die mensen weliswaar zelf hebben, maar die ze wel vreemd en overdreven vinden en ook niet bij zichzelf vinden passen. Ze kunnen die gedachten niet voorkomen. Dwanghandelingen zijn zich steeds herhalende dingen die iemand op dezelfde speciale manier moet doen. Bijvoorbeeld alles stelselmatig controleren of schoonmaken. Een dwangstoornis noemen we ook wel een obsessief-compulsieve stoornis. Een dwangstoornis komt voort uit angst. Mensen met een dwangstoornis willen hun angsten uit de weg gaan en voorkomen. Met dwangmatige handelingen willen ze voorkomen dat er gebeurt waar ze bang voor zijn. Ze wassen bijvoorbeeld tientallen keren hun handen, zodat ze geen besmettelijke ziekte krijgen, kloppen op hout om onheil te voorkomen of controleren iets talloze keren omdat ze bang zijn dat er iets fout zal gaan. Vormen van dwangstoornissen zijn o.a.: tandenknarsen, haar ronddraaien, alles meerdere malen controleren(deur op slot?, gasfornuis uitgezet? etc..), meerdere malen achter elkaar handen wassen, extreme schoonmaakwoede, continu onwillekeurig bewegen van lichaamsdelen, ijsberen, diverse soorten tic's en steeds terugkerende hardnekkige gedachten, ideeën of beelden, die beleefd worden als opgedrongen,zinloos, beangstigend of in ieder geval als hinderlijk ervaren worden.

Waardoor wordt een dwangstoornis veroorzaakt?
Er zijn verschillende manieren om naar dwangstoornissen te kijken, en dus verschillende soorten verklaringen waaróm ze eigenlijk optreden.
Erfelijkheid
Het niet adequaat functioneren van delen van de hersenen
Psychodynamische oorzaken stoornissen die zijn verbonden aan trauma's opgelopen in de ontwikkelingsfase.
Cognitieve oorzaken de stoornissen hebben te maken hebben met waarnemen, leren en denken.

Gedrags en dwangstoornissen zijn vaak symptomen van angst en/of emotionele schade aan het onderbewustzijn en zijn daarom uitstekend te behandelen met behulp van hypnose!

Hypnose bevrijdt het onderbewustzijn van jouw ongewenst gedrag of dwangmatigheid!

love

Laat via de kracht van hypnose je onderbewustzijn een nieuwe weg inslaan. Door hypnose is het mogelijk om je ongewenste gedrag of dwangmatigheid te herprogrammeren naar de door jou gewenste positieve en gezonde overtuigingen. Die bewuste, positieve suggesties en overtuigingen zullen tijdens de hypnosesessie definitief in jouw onderbewustzijn worden verankerd. Ze zullen je blijvend en moeiteloos op koers zetten naar een nieuwe realiteit. Jouw gewenste, gezonde en mooie realiteit. Je onderbewustzijn heeft na de hypnosesessie nieuwe uitgangspunten en inzichten gekregen. Deze nieuwe overtuigingen komen nu overeen met jouw bewuste overtugingen. Het voordeel is dat wat je nu wilt: rust, vrijheid, geen dwang meer die je werd opgelegd door je angst, meer energie voor belangrijkere dingen in het leven, je irriteert jezelf niet meer aan je afwijkende gedrag ook anderen doen dit niet en je krijgt je "echte" zelf weer terug. Niets kan je nu meer tegenhouden om met deze overtuigingen op zak jouw ideaal voor altijd te realiseren!
Maak hier een afspraak!


“Gedrag verandert je zelfbeeld. Verander je zelfbeeld en je gedrag verandert gratis mee.”


"Dwang kan alleen eindigen in chaos."


"Van dwang en macht, die alle wezens bindt, bevrijdt de mens zich, die zich overwint."


"Vrijheid kan nooit ongebonden- heid betekenen, slechts afwezigheid van dwang."


"Perceptie is interpretatie. Wat we waarnemen is, wat in onze verbeelding aanwezig is."


Volg mij via:

Certificeringen:

logo-register-hypnotherapeut jeffrey stephens
Internationaal Register Hypnotherapeut logo

© Hypnose 4 you.nlOsakastraat 3 3404 DR IJsselstein algemene voorwaarden Stichting Hypnose smoke free HypnoseCentrum Nederland Hypnose Vereniging Nederland Nieuws