Hypnose 4 you    

De juiste koers naar je streefgewicht!
Het onderbewustzijn is jouw krachtige bondgenoot!

fitness

Waarom dieten niet werken?

De meest gebruikte methode om af te vallen is wel een dieet al of niet in combinatie met meer beweging of sport. Het is natuurlijk goed om gezond en matig te eten, voeg daar nog een regelmatige sportbeoefening bij en je hebt al snel het idee dat je heel goed bezig bent! Op zich is dit een juiste conclusie maar je zult hebben gemerkt dat dieten en sporten op langere termijn moeilijk vol te houden zijn. Waarom is dit zo? De keuze voor een dieet en meer lichaamsbeweging zijn bewuste keuzes, we maken als het ware een afspraak met onszelf.Diep in ons achterhoofd weten we wel dat als we die afspraak niet maken er weinig van terecht zal komen. Je zou ook kunnen zeggen dat we ons zelf niet vertrouwen dat we de afspraak gaan volhouden. Waar is dit wantrouwen op gebaseerd? Het overgrote deel van ons dagelijks gedrag wordt gestuurd door ons onderbewustzijn, ons bewustzijn heeft daar maar beperkte invloed op. We maken elke dag afspraken met mensen om ons heen maar ook met ons zelf. Dit zijn veelal rationele afspraken. Deze afspraken hebben vaak een dwingend karakter. Door dit dwingende karakter is er wilskracht nodig om ze na te komen. Wilskracht zit in ons allemaal maar heeft een beperkte houdbaarheid. We kunnen dus goed met onszelf afspreken om af te vallen, te gaan dieten en meer te bewegen, maar ergens in ons is er een stemmetje dat zegt "dat wordt een lastig verhaal en zal moeilijk vol te houden zijn". Mensen met veel wilskracht en overtuiging zullen het langer volhouden dan diegenen die minder standvastig zijn. Het onderbewustzijn zal zich aangevallen voelen door de bewuste beslissingen die zijn gemaakt en zal gaan terugvechten om de huidige situatie instand te houden. Het onderbewustzijn maakt geen onderscheid tussen wat goed of slecht voor je is. Hij of zij zal proberen je gewicht op peil te houden en je onbewust weer terug te sturen naar je "oude geinstalleerde eet en leefwijze". Zodra de wilskracht iets af neemt zal het onderbewustzijn je weer in het oude patroon laten terugvallen. Jij kunt dan wederom aan de mensen om je heen vertellen dat het weer niet gelukt is en dat je alles al eens een keer gebrobeerd hebt.

Of toch niet?.........


Hypnose zet jouw onderbewustzijn op koers naar je streefgewicht!

schaal

Laat via de kracht van hypnose je onderbewustzijn een nieuwe weg inslaan. Door hypnose kunnen al die bewuste afspraken en overtuigingen nu definitief in jouw onderbewustzijn worden verankerd. Ze zullen je blijvend en moeiteloos op koers zetten naar een nieuwe realiteit. Jouw gewenste, gezonde en mooie realiteit. Je onderbewustzijn heeft na de hypnosesessie nieuwe uitgangspunten en inzichten gekregen. Deze nieuwe overtuigingen komen nu over een met jouw eigen bewuste overtugingen. Het voordeel is dat wat je nu wilt: slanker worden, af vallen, een mooier en gezonder lichaam, een levenstijl met meer lichaamsbeweging, gezondere keuze maken enz..... ook wordt ondersteund door dat super sterke en mooie onderbewustzijn van jou. Niets kan je meer tegenhouden om met deze overtuigingen op zak jouw ideaal voor altijd en blijvend te realiseren!
Maak hier een afspraak!


Je hebt een lichaam gekregen dat nagenoeg alles aankan, het is je geest die nog moet worden overtuigd”


"Niks smaakt zoeter dan succesvol afslanken"


"De weg naar succes is bezaaid met talloze verleidelijke parkeerplekken"


"Een gezonde volwassen zeurpiet consumeert jaarlijks anderhalf maal zijn eigen gewicht aan geduld van anderen."

Volg mij via:

Certificeringen:

logo-register-hypnotherapeut jeffrey stephens
Internationaal Register Hypnotherapeut logo

© Hypnose 4 you.nlOsakastraat 3 3404 DR IJsselsteinalgemene voorwaarden Stichting Hypnose smoke free HypnoseCentrum Nederland Hypnose Vereniging Nederland Nieuws