Hypnose 4 you    

In de greep van een mentale aandoening?
Hypnose verandert jouw realiteit!

depressed

Welke vormen van mentale aandoeningen bestaan er?

1. Angststoornissen zijn een overmatige reactie op een bepaalde situatie, symptomen kunnen zijn een versnelde hartslag, zweten, trillen en onwillekeurige angstbeelden die ontstaan in de hersenen. Voorbeelden zijn: generieke angststoornissen, paniekstoornis, socialestoornis, posttraumatische angststoornis etc. zie ook angsten en fobieen!

2. Stemmingsstoornissen zijn stoornissen die onstaan door de manier waarop wij verschillende emoties ervaren gedurende een bepaalde periode. In een normale situatie wisselen verschillende emoties en stemmingen elkaar af. Het ene moment kunnen we teleurgesteld of verdrietig zijn terwijl we later op de dag weer wat vrolijker kunnen zijn. Bij mensen met een stemmingsstoornis is er sprake van een chronische periode van een bepaalde emotie. Bijvoorbeeld verdriet, angst of een negatief zelfbeeld. voorbeelden zijn: depressie en stemmingswisselingen, bipolaire stoornissen, rouwverwerking of een chronisch onzeker zelfbeeld.
3. Psychotische stoornissen zijn verstoringen in de wijze waarop mensen denken en de realiteit waarnemen. Symptomen van deze stoornissen kunnen o.a. zijn: het hebben van waanideëen of hallucinaties, het horen van stemmen of achtervolgingswaanzin.
4. Eetstoornissen zijn af te leiden uit een verstoord eetgedrag door afwijkende overtuigingen over eten, soorten van eten en/of het lichaamsgewicht. Dit wordt veroorzaakt door een onrealistisch beeld van het eigen lichaam en een obsessief "ideaalbeeld" of een overtuiging dat men specifieke voedingsmiddelen moet eten of juist niet moet of kan eten, geen groente en/of fruit eten, het eten van een specifiek product en niets anders, het niet eten van vast voedsel of voedsel met een bepaalde structuur of temperatuur, maar ook slikfobieën komen voor.
5. Persoonlijkheidsstoornissen zijn stoornissen die een negatieve uitwerking hebben op iemands houding en gedrag in verschillende onderdelen van het dagelijks leven. Voorbeelden zijn: overmatig introvert, relatieproblemen, sociale problemen, overgevoeligheid voor kritiek, overmatig liegen of fantaseren, frustraties, woede uitbarstingen en aggressiviteit.
6. Overige vormen van mentale stoornissen: Hieronder vallen o.a. dissociatiestoornissen waarbij het bewustzijn en het geheugen van de betrokkenen verandert (persoonlijkheidsverandering), somatoformestoornissen waarbij mensen lichamelijke klachten en symptomen ontwikkelen vanwege een mentale stoornis en zonder fysiologisch of neurologisch aanwijsbare oorzaak.(o.a. fantoompijn), seksuele stoornissen waarbij het seksueel afwijkende gedrag kan leiden tot een persoonlijkheidsstoornis of een mentaal probleem (seksuele identiteitverandering, overmatig/afwijkend seksueel gedrag met invloed op relaties, sociale omgeving en het zelfbeeld)

Mentale aandoeningen zijn gebaseerd op een verstoorde perceptie van de geest en gedrag, met hypnose kunnen uitstekende resultaten worden bereikt!

Hypnose ondersteunt het onderbewustzijn bij het verwerken van die mentale aandoening!

duo

Laat via de kracht van hypnose je onderbewustzijn een nieuwe weg inslaan. Door hypnose is het mogelijk om je mind-set te herprogrammeren naar de door jou gewenste positieve en gezonde overtuigingen. Die bewuste, positieve suggesties en overtuigingen zullen tijdens de hypnose definitief in jouw onderbewustzijn worden verankerd. Ze zullen je blijvend en moeiteloos op koers zetten naar een nieuwe realiteit. Jouw gewenste, gezonde en mooie realiteit. Je onderbewustzijn heeft na de hypnosesessie nieuwe uitgangspunten en inzichten gekregen. Deze nieuwe overtuigingen komen nu overeen met jouw bewuste overtugingen. Het voordeel is dat wat je nu wilt: een normaal leven zonder spanningen en angst, meer mentale energie voor de belangrijke dingen in het leven, positiviteit, zelfvertrouwen en je krijgt je "echte" zelf weer terug.
Niets kan je nu meer tegenhouden om met deze overtuigingen op zak jouw ideaal voor altijd te realiseren!
Maak hier een afspraak!


"Ofschoon ik het met mijn ogen niet kan zien, vertrouw ik dat de stroom weet waar hij naartoe gaat."


"Hoe groter de kloof, des te mooier de brug die je ertussen kunt bouwen."


"Het geluk van het leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten."


"De belangrijkste dingen in het leven zijn geen dingen."


"Als het eb is in je leven, is het goed strandjutten."

Volg mij via:

Certificeringen:

logo-register-hypnotherapeut jeffrey stephens
Internationaal Register Hypnotherapeut logo

© Hypnose 4 you.nlOsakastraat 3 3404 DR IJsselsteinalgemene voorwaarden Stichting Hypnose smoke free HypnoseCentrum Nederland Hypnose Vereniging Nederland Nieuws